Členství v platformě Fraud Forum
Fraud Forum je platforma pro sdílení znalostí a zkušeností manažerů a odborníků, kteří se ve své roli zabývají prevencí, odhalováním a vyšetřováním podvodů v organizacích.

Chcete-li se stát členem Fraud Forum prosíme vás o poskytnutí následujících údajů:


Jméno:

Příjmení:

Společnost:

Pozice:

Telefon:

Fax:

E-mail:


E-mail (pro ověření správnosti):
Členy Fraud Forum se mohou stát finanční ředitelé a pracovníci finančních oddělení, interní auditoři, manažeři rizik a compliance, specialisté zabývající se bezpečností či vyšetřováním podvodů a podnikoví právníci.

Členství je bezplatné a flexibilní. Každý člen se může účastnit jen těch aktivit, které jsou pro něj zajímavé.


Ochrana osobních údajů
Personal data protection
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a/nebo k zasílání marketingových sdělení udělený společnostem PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o. a/nebo PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Nepřejete-li si, abychom nadále využívali Váš elektronický kontakt k šíření obchodních sdělení (nebo jestli chcete uvést marketingové komunikace), prosím vyplňte přiložený formulář.